Home ข่าวประชาสัมพันธ์ เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๙
เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษจิกายน 2016 เวลา 04:21

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  นายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ นางสาวศิริกรรณ คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวอรอุมา  จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๙ สมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก  ณ สนามสอบวัดแจ้งวรวิหาร  ตำบลท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และสนามสอบวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร(ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก