Home ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 30 พฤษจิกายน 2016 เวลา 05:13

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน)  ในวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. จัดพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เวลา  ๐๘.๔๕ น.   มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน  ๒๘ คน บรรพชา  จำนวน  ๕  คน โดยมี พระเทพวินยาภรณ์  รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

๒. จัดพิธี ณ วัดสระเรียง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา ๑๓.๐๐ น. มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน ๑๑  คน บรรพชา  ๕  คน โดยมีพระราชปริยัติเวที  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยนายจรัญ  มารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก