Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2016 เวลา 08:42

จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ  ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙ - ๑  มกราคม ๒๕๖๐  ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมดังนี้

 

๑. เชิญชมนิทรรศการและการฉายวีดีทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงของแผ่นดิน  ในวันที่ ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานโพธิ์ (ด้านข้างพระวิหารธรรมศาลา) วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

๒. กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาฟังพระธรรมเทศนาและจุดเทียนเดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์  ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น.  ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

๓. กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

๔. กิจกรรมเดิน-วิ่งข้ามปีราตรีเมืองนคร ในวันที่ ๓๑  ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๐๐ น. ณ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๕. กิจกรรมบุญให้ทานไฟ วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ ลานทรายหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

๖. กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ ในวันที่ ๑  มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก