สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560
การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:10

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 พระธรรมกิตติเมธี  (เกษม สญฺญโต ป.ธ.9) วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) เป็นประธานพิธีเปิด

การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด ณ สนามสอบวัดประดู่พัฒนาราม  โดยนายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ทั้ง 2 แห่ง

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ