สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมโครงการงานพิธีสมโภชวัดมะนาวหวาน 336 ปี
ร่วมประชุมโครงการงานพิธีสมโภชวัดมะนาวหวาน 336 ปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:04

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. พระสิริธรรมราชมุนี เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน ประธานฝ่ายสงฆ์

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดประชุมโครงการงานพิธีสมโภชวัดมะนาวหวาน 336 ปี โดยมีนายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันปรึกษา และเสนอความคิดเห็นในการเตรียมงาน ณ วัดมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ