สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีมอบเกียรติบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:15

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีพระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ธรรมยุต) เป็นประธาน และนายจรัญ  มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานและอ่านรายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตร ณ ศาลา 100 ปี ชั้น 1 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ