Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีสวดมาติกาบังสุกุล
พิธีสวดมาติกาบังสุกุล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 07:32

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์

ในพิธีสวดมาติกาบังสุกุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการ “ประชารัฐรักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ”ณ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) เป็นประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ ๘๙ รูปสวดมาติกาบังสุกุล จากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล ๘๙ วินาที

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก