Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:50

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. จังหวัดนครศรี   ธรรมราช คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียน

เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจำนวนมาก  โดยนายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เตรียมความพร้อม เพื่อประกอบพิธีไปพร้อมกับการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ ลานโพธิ์  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก