Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่น 2
พิธีเปิดโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่น 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 08:30

พิธีเปิดโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคใต้ วัดศิลาชลเขต (สวนยายพริก) ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิรัตน์ รักพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพระผู้เข้าร่วมอบรมพระวิทยากร ทั้งหมด 52 รูป

ภาพ : เฉลิมขวัญ ส้มแป้น
ข่าว :  เฉลิมขวัญ ส้มแป้น

 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ