Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:40

โครงการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม

เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561

ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

โดยมี พระมหาบุญช่วย ปคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงพระธรรมเทศนา
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี
และนายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

ภาพ : เฉลิมขวัญ ส้มแป้น
ข่าว :  เฉลิมขวัญ ส้มแป้น

 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ