Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 09:04

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ

ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

ณ วัดวังฆ้องและชุมชนบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายสักการะ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศาสนพิธีและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนบ้านวังฆ้อง โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้นำชุมชนและชาวบ้านวังฆ้องให้การต้อนรับแนะนำชมกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน ชมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านวังฆ้อง

 

 

ภาพ : เฉลิมขวัญ ส้มแป้น
ข่าว :  เฉลิมขวัญ ส้มแป้น

 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก