Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:06

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 

และมอบหมายนางสาวศิริกรรณ คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมฟังบรรยายและสรุปประเด็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ

โดยมีครูพระสอนศีลธรรม เข้าร่วมโครงการฯ และมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

บรรยายเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบาย ป.ป.ส.”

ภาพ : เฉลิมขวัญ ส้มแป้น
ข่าว :  เฉลิมขวัญ ส้มแป้น

 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ