Home ข่าวประชาสัมพันธ์ นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 02:00

วันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2562  เวลา 13.00  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ออกนิเทศ  ติดตาม  กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2562
โดยมี พระสิริธรรมราชมุนี ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 
และ พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ  ให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 
ตำบลช้างกลาง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ