Home ข่าวประชาสัมพันธ์ นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 02:00

วันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2562  เวลา 13.00  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ออกนิเทศ  ติดตาม  กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2562
โดยมี พระสิริธรรมราชมุนี ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 
และ พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ  ให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 
ตำบลช้างกลาง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ