Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “การอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก”
กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “การอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 02:00

วันอาทิตย์ที่  30  มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) /
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นางวราพร  สนามแจ่ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 
เช้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร  “การอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  สู่มรดกโลก”
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และบูชาพระบรมธาตุ วรมหาวิหาร
ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ