สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2019 เวลา 06:33

วันอังคารที่  2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  เข้าร่วมโครงการฯ
ณ ห้องบงกชรัตน์  โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ