Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญและทอดผ้าป่าสามัคคี
พิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญและทอดผ้าป่าสามัคคี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2019 เวลา 04:00

วันเสาร์ที่  6  กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่   ร่วมพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญและทอดผ้าป่าสามัคคี
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง 
หมู่ที่ 4 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีพระสิริธรรมราชมุนี  เจ้าอาวาวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง/
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4  ประธานในพิธีกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ   ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ