สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2562
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:42

วันศุกร์ที่  12 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2562
โดยมีนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนจรัสพิชากร ,  โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม 
และโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เข้าร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค16-17-18 (ธ) /
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
ผู้แทนนักเรียน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ