Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กฐินพระราชทาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2562
กฐินพระราชทาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019 เวลา 01:59

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ได้กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปีพุทธศักราช 2562
ไปถวายพระสงฆ์ถ้วนไตรมาส 
ณ  วัดโพธิ์ชัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา 
ร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
ตามกำลังศรัทธา  โดยสามารถบริจาคได้ที่ 
กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ  สำนักงานศาสนสมบัติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
หรือโอนเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)  สาขากระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อบัญชี “เงินร่วมการกุศลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” 
เลขที่บัญชี 059-1-07498-2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ทั้งนี้โปรดส่งสำเนา
การโอนเงินไปที่กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ 
ทางโทรสารหมายเลข 0 2441 7985 และ 0 2441 7986

หรือทางไปรษณีย์  พร้อมแจ้งชื่อ  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
เพื่อดำเนินการออกใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

 

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ