สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กฐินพระราชทาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2562
กฐินพระราชทาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019 เวลา 01:59

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ได้กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปีพุทธศักราช 2562
ไปถวายพระสงฆ์ถ้วนไตรมาส 
ณ  วัดโพธิ์ชัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา 
ร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
ตามกำลังศรัทธา  โดยสามารถบริจาคได้ที่ 
กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ  สำนักงานศาสนสมบัติ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
หรือโอนเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)  สาขากระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อบัญชี “เงินร่วมการกุศลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” 
เลขที่บัญชี 059-1-07498-2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ทั้งนี้โปรดส่งสำเนา
การโอนเงินไปที่กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ 
ทางโทรสารหมายเลข 0 2441 7985 และ 0 2441 7986

หรือทางไปรษณีย์  พร้อมแจ้งชื่อ  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
เพื่อดำเนินการออกใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ