สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และพระนวกะ ประจำปี (ครั้งที่ 1/2562)
การประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และพระนวกะ ประจำปี (ครั้งที่ 1/2562) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019 เวลา 03:30

วันเสาร์ที่  17 สิงหาคม  2562 เวลา 13.10 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรยายถวายความรู้ ในการประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และพระนวกะ
ประจำปี (ครั้งที่ 1/2562)
ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค
โดยมีพระธรรมกิตติเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) เป็นประธาน
ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ