สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2562 (กลุ่มที่ 1)
ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2562 (กลุ่มที่ 1) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 06:24

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัดการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2562 
ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/2546 กลุ่มที่ 1
อำเภอปากพนัง ,อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่ และ อำเภอชะอวด
โดยมี พระธรรมวิมลโมลี  รักษาการเจ้าคณะภาค 16  เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมและถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ
ณ  วัดแหลม ตำบลแหลม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ