Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม เพื่อเตรียมการจัดการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา
การประชุม เพื่อเตรียมการจัดการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 เวลา 03:22

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
พระสิริรัตนาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม
เพื่อเตรียมการจัดการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอน
และการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
โดยมี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย นางสาวศิริกรรณ  คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ 
ณ วัดบุญนารอบ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ