สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ในส่วนภูมิภาคฯ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ในส่วนภูมิภาคฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2019 เวลา 08:27

วันที่ 2-6 กันยายน 2562
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้นางสาวอรอุมา จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ ,
นางสาวอภิชญา ร่อนรา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
พร้อมด้วย นายนนทพร บุญชุม เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ฯ 
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
ในส่วนภูมิภาค และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดประโยชน์ 
ณ ห้องประชุมอาคารพระพรหมเวที สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ