Home ข่าวประชาสัมพันธ์ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 เวลา 09:01

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562  เวลา 11.30 น.
นายกรัฐมนตรี  พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา  และคณะ
เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับและประสานงานจัดเตรียมสถานที่
ตลอดจนถึงอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการ
ณ  วิหารพระทรงม้า  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ