สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 นักธรรมชั้นโท - ชันเอก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ)
เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 นักธรรมชั้นโท - ชันเอก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 18 พฤษจิกายน 2019 เวลา 02:53

วันเสาร์ที่ 16  พฤศจิกายน  2562  เวลา 14.15 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญพิเศษ  
พร้อมด้วยนางสาวศิริกรรณ  คุ้มปิยะผล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ    
เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 
นักธรรมชั้นโท - ชันเอก  เป็นการสอบวันสุดท้าย ในวิชาวินัยบัญญัติ
ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ