สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รับมอบหนังสือมอบอำนาจ ให้ออกโฉนดที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์วัดมะนาวหวาน
รับมอบหนังสือมอบอำนาจ ให้ออกโฉนดที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์วัดมะนาวหวาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษจิกายน 2019 เวลา 02:01

วันพุธที่  27 พฤศจิกายน  2562 เวลา 17.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้ากราบสักการะ พระราชสิริธรรมมงคล  เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน  (พระอารามหลวง)
และรับมอบหนังสือมอบอำนาจ ให้ออกโฉนดที่ดิน  ที่ธรณีสงฆ์วัดมะนาวหวาน
ณ  วัดมะนาวหวาน  (พระอารามหลวง)  ตำบลช้างกลาง
อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ