สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 11:37

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย นางสาวศิริกรรณ  คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ณ สนามสอบในเขต อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช , อำเภอลานสกา  , อำเภอพรหมคีรี
และ อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

------------------------------------------------------------------------

วันที่ 29 พ.ย. 2562  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางสาวศิริกรรณ  คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ณ สนามสอบ ร.ร. เทศบาลวัดเสมาเมือง  อ.เมือง ต.นครศรีธรรมราช

ณ สนามสอบ ร.ร. จรัสพิชากร  อ.เมือง ต.นครศรีธรรมราช

ร.ร.พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม  อ.เมือง ต.นครศรีธรรมราช

ณ สนามสอบ วัดวังหงส์ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ณ สนามสอบ ร.ร. วัดพรหมโลก อ. พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ณ สนามสอบ ร.ร. พรหมคีรีพิทยาคม อ. พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ณ สนามสอบ ร.ร. ท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ณ สนามสอบ ร.ร. ปทุมานุกูล อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

/

น.ส.ภาสวดี  คหะวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.เฌอณภัค  ขาวขะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบ ร.ร.ช้างกลางประชานุกูล อ.ข้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

/ณ สนามสอบ ร.ร.เจริญวิทย์-สหวิทยากร อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช

ณ สนามสอบ ร.ร.วัดสวนขัน  อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช

ณ สนามสอบ ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ณ สนามสอบ ร.ร.ราษฎร์ประชานุเคราะห์ 19 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

/

นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายเชาวลิต บัวเผียน นายช่างสำรวจ เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบ ร.ร.ปากพนัง  อ.ปากพนัง

ร.ร.วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง  อ.ปากพนัง

ร.ร.หัวไทรเรือนประชาบาล  อ.หัวไทร

ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์ อ.หัวไทร

ร.ร.บ่อล้อ อ.เชียรใหญ่

ร.ร.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เฉลิมพระเกียรติ

/

น.ส.จันทิมา บุญจันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย

น.ส.อรอุมา จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ร.ร.วัดเชิงแตระ อ.พระพรหม

ร.ร.บ้านไสใหญ่ อ.พระพรหม

ร.ร.ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์ อ.ร่อนพิบูลย์

ร.ร.วัดสมควร อ.จุฬาภรณ์

ร.ร.ชะอวด อ.ชะอวด

ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด

/

นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  นางสุพรรษา  อนุสุนัย  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  นายพรภวิษย์  จินตาแก้ว  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นางสาวอภิชญา  ร่อนรา  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายนนทพร  บุญชุม  เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ฯ เข้าสอบธรรมศึกษา ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ