สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามการขอเช่าที่ดินวัดปากนครล่าง
นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามการขอเช่าที่ดินวัดปากนครล่าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 12:20

วันจันทร์ที่ 2  ธันวาคม  2562  เวลา 13.00 น.
นายสมพงษ์  มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ติดตามการขอเช่าที่ดินวัดปากนครล่าง (วัดมีพระสงฆ์) 
เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ
โรงเรียนวัดหัวนอน ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ให้รายละเอียด
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ