สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 13:22

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2562

เวลา 06.30 น. ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 
โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
จากนั้นเวลา 09.00 น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
ถวายพานพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีฯ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่า
เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ