สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 04:10

วันที่  8 - 10  ธันวาคม  2562  
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางวราพร  สนามแจ่ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
พร้อมด้วย นางสาวเฌอณภัค  ขาวขะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 
(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี)  ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ