สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2”
พิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 04:12

วันพุธที่  11  ธันวาคม  2562  
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางวราพร  สนามแจ่ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล  “สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2” 
และเข้าร่วมการนำเสนอและสรุปผล
โครงการ วัด ประชา รัฐ  สร้างสุข  ด้วยวิถี 5ส ประจำปี 2562  
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ