สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา และผู้นำในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา และผู้นำในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เวลา 04:29

วันเสาร์ที่  14  ธันวาคม  2562  เวลา 08.30 น.
นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา
และผู้นำในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 
ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562  
ในการนี้  นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มอบหมายให้  นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ
ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ