สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมพิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์ ไปอินเดีย เนปาล ศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ 2563
การประชุมพิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์ ไปอินเดีย เนปาล ศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2019 เวลา 07:14

วันจันทร์ที่  16  ธันวาคม  2562  เวลา 10.30 น.
พระราชปริยัติเวที  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และ  พระราชวิสุทธิกวี  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)  
เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกพระสงฆ์
ไปอินเดีย เนปาล ศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมฯ 
ณ  ศาลา  100  ปี   วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ