สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2019 เวลา 08:06

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น.
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.พ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ