สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563
ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2020 เวลา 03:42

วันพฤหัสบดีที่  2  มกราคม  2563
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในการรณรงค์เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563  
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563
ณ จุดบริการประชาชนฯ  ในเขตอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ