สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2020 เวลา 08:15

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ประจำปี 2563 
ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ วัดทุกวัดใกล้บ้าน

มติมหาเถรสมาคม

มีกิจกรรมประกอบด้วย

- การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

- พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

- การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา

- การตักบาตรพระสงฆ์ และการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

- การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา และนิทรรศการบทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

- การจัดกิจกรรม Big Cleaning day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ