สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในการพิจารณาเลือกพื้นที่ เพื่อใช้รองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ
ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในการพิจารณาเลือกพื้นที่ เพื่อใช้รองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020 เวลา 09:25

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะทำงานตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับรองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในการพิจารณาเลือกพื้นที่
เพื่อใช้รองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ

โดยที่ประชุมได้สรุปความเห็นตรงกัน  คือ  เลือกพื้นที่แปลงที่ 1 เนื้อที่ 4,600 ไร่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าคลองกรุงหยัน)
เป็นพื้นที่รองรับราษฎร ที่ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์
จำนวน 229 ครัวเรือน
โดยมีนายอาคม ยุทธนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำหน้าที่ประธานแทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช


 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ