สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีอัญเชิญผ้าไตร พร้อมด้วยกัปปิยภัณฑ์ เท่าจำนวน 10,000 บาท เหรียญพระรูป ประทาน ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พิธีอัญเชิญผ้าไตร พร้อมด้วยกัปปิยภัณฑ์ เท่าจำนวน 10,000 บาท เหรียญพระรูป ประทาน ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:43

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าไตร พร้อมด้วยกัปปิยภัณฑ์
เท่าจำนวน 10,000 บาท เหรียญพระรูป
ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โปรดประทานแก่ครอบครัวของ ร้อยเอกศิริวิวัฒน์ แสงประสิทธิ์ 
ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน
ณ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งพิธีการศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
ณ วัดสำโรง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ