สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดการขับเคลื่อนและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนในการสร้างมหาเปรียญ ของคณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่
พิธีเปิดการขับเคลื่อนและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนในการสร้างมหาเปรียญ ของคณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:10

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 10.30  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
และพุทธศาสนิกชนในเขตบุญของวัดขนาน 
ร่วมในพิธีเปิดการขับเคลื่อนและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนในการสร้างมหาเปรียญ
ของคณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยจะเปิดการจัดการเรียนการสอนบาลีให้กับภิกษุ สามเณรในภาพของอำเภอ 
โดยมี  พระเดชพระคุณพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี
ณ วัดขนาน  ตําบลทุ่งใหญ่  อําเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ