สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home
คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับพระสงฆ์-สามเณร ห่างไกลจาก Covid-19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 04 มีนาคม 2020 เวลา 04:08

คลิก เพื่อดูภาพใหญ่


1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีนหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

2. หลักเลี่ยงสถานที่ชุมชนแออัด

3. ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย  สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกบิณฑบาต  หรือสัมผัสกับญาติโยม 
นักท่องเที่ยว

4. ไม่สัมผัสหรือผู่ใกล้ชิดกับสัตว์โดยเฉพาะที่ป่วยหรือตาย

5. หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือล้างด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ

6. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว)

7. รักษาร่างกายให้อบอุ่น  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ


คำแนะในการปฎิบัติตัว สำหรับพระสงฆ์-สามเณร 
เพื่อป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 

กรมควบคุมโรค

คำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19
สำหรับสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


มาตรการป้องกัน COVID19

 

บทความรตนสูตรจากพระไตรปิฎก

 

 


LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ