สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ นิเทศ ติดตาม การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปี 2563 คณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่ และอำเภอถ้ำพรรณรา
นิเทศ ติดตาม การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปี 2563 คณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่ และอำเภอถ้ำพรรณรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2020 เวลา 08:40

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ได้ออกเยี่ยม  นิเทศ ติดตาม  
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปี 2563 
พร้อมบรรยายถวายความรู้แก่พระนวกะ 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่  และอำเภอถ้ำพรรณรา
ณ สำนักศาสนศึกษาอำเภอทุ่งใหญ่  
วัดท่ายาง  ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ