สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Applocation AppSheet
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Applocation AppSheet PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันเสาร์ที่ 01 สิงหาคม 2020 เวลา 03:40

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
และนางสาวอภิชญา ร่อนรา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การใช้ Applocation  AppSheet 
เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง”  ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 
ณ  อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ  หลังที่ 2  ชั้น 3  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
โดยมีนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และ  นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ

 


 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ