Home โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดไตรวิทยาราม manager 462
2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดขนาน manager 374
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน manager 474
4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง manager 1612
5 โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา manager 523
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายจรัญ  มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก