Home อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
หน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:51
หน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 1. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
 2. รับสนองงานและถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
 3. ดำเนินตามนโยบายอุปถัมภ์คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนางานพระพุทธศาสนา
 4. ส่งเสริมดูแลรักษา บำรุงศาสนสถาน และสาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
 5. ดูแล รักษา จัดการวัดร้าง และสาสนสมบัติกลาง
 6. ปฏิบัติงานตามกฎหมายกำหนด ที่เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ในระดับจังหวัด
LAST_UPDATED2
 


ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ