Home อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
หน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:51
หน้าที่ตามกฎหมายของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 1. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
 2. รับสนองงานและถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
 3. ดำเนินตามนโยบายอุปถัมภ์คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนางานพระพุทธศาสนา
 4. ส่งเสริมดูแลรักษา บำรุงศาสนสถาน และสาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
 5. ดูแล รักษา จัดการวัดร้าง และสาสนสมบัติกลาง
 6. ปฏิบัติงานตามกฎหมายกำหนด ที่เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ในระดับจังหวัด
LAST_UPDATED2
 


ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ