Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา และผู้นำในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เวลา 04:29

วันเสาร์ที่  14  ธันวาคม  2562  เวลา 08.30 น.
นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา
และผู้นำในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 
ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562  
ในการนี้  นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มอบหมายให้  นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ
ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมรับชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เวลา 04:18

วันพฤหัสบดีที่  12  ธันวาคม  2562  เวลา 15.00 น.
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานพิธี
ในการรับชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมรับชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 04:12

วันพุธที่  11  ธันวาคม  2562  
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางวราพร  สนามแจ่ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล  “สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2” 
และเข้าร่วมการนำเสนอและสรุปผล
โครงการ วัด ประชา รัฐ  สร้างสุข  ด้วยวิถี 5ส ประจำปี 2562  
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 04:10

วันที่  8 - 10  ธันวาคม  2562  
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางวราพร  สนามแจ่ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
พร้อมด้วย นางสาวเฌอณภัค  ขาวขะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 
(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี)  ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2019 เวลา 09:12

คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วน
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563
30 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563


ณ  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
และวัดทุกวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Smile Smile Smile Smile Smile Smile SmileSmile

Smile กำหนดการ Smile

SmileSmile Smile Smile Smile Smile Smile Smile

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ