Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 09:04

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ

ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

ณ วัดวังฆ้องและชุมชนบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2018 เวลา 10:24

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ตามจุดการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง 10 จุด

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2018 เวลา 01:57

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดวังฆ้อง ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:40

โครงการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม

เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561

ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2018 เวลา 03:43

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก