สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในวัดธาตุน้อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 12:23

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมกับอำเภอช้างกลาง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 
ในวัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง ซึ่งเป็นวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ประชาสัมพันธ์ ถึงแนวทางและวิธีการในการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 
และได้รับความเมตตาจากพระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย
และคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดี
ณ  วัดธาตุน้อย  ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 09:24

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา  13.30  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563
โดยมี  นายสมพงษ์  มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 01:51

วันพุธที่ 18 มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  15.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเอเชียศึกษา 
สำนักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทำวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง  “พลวัตของท้องถิ่นในการผลักดันพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก”  
ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
นำคณะทำงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 01:48

วันพุธที่ 18 มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13.20 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำคณะทำงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เข้าพบธนารักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพื่อประสานแนวทางและความชัดเจนในการขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัด 
ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชน์พระสุพรรณบัฎ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 01:47

วันพุธที่ 18 มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  09.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสมโภชน์พระสุพรรณบัฎ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 
ณ โรงพยาบาลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ