Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมิน นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา แผนกธรรม บาลี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2019 เวลา 09:07

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม  2562
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้ นางสาวศิริกรรณ คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
และ นางสาวเฌอณภัค ขาวขะวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
ไปราชการเพื่อประเมิน นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา แผนกธรรม บาลี ดังนี้

1. สำนักศาสนศึกษาวัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. สำนักศาสนศึกษาวัดเสนาราม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. สำนักศาสนศึกษาวัดเขาน้อย อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 07:07

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 
ตำบลปากนคร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 140 คน

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 06:26

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้
นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2562 (กลุ่มที่ 1) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 06:24

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัดการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2562 
ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/2546 กลุ่มที่ 1
อำเภอปากพนัง ,อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่ และ อำเภอชะอวด
โดยมี พระธรรมวิมลโมลี  รักษาการเจ้าคณะภาค 16  เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมและถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ
ณ  วัดแหลม ตำบลแหลม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และพระนวกะ ประจำปี (ครั้งที่ 1/2562) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019 เวลา 03:30

วันเสาร์ที่  17 สิงหาคม  2562 เวลา 13.10 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรยายถวายความรู้ ในการประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และพระนวกะ
ประจำปี (ครั้งที่ 1/2562)
ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค
โดยมีพระธรรมกิตติเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) เป็นประธาน
ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ