สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมกับพระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี คณะกรรมการวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 01:43

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา  14.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมประชุมกับพระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี คณะกรรมการวัด 
และผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อกำหนดแนวทางเพื่อร่วมกันพัฒนาวัดศรีทวี 
ให้เป็นวัดต้นแบบวัดบันดาลใจ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ณ  วัดศรีทวี  ถนนท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 6/2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 02:26

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา  13.30  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 6/2563
โดยมี   นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.) ครั้งที่ 1/2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 02:23

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา  09.30  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ก.บ.จ.นศ.)  ครั้งที่ 1/2563
เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย 
โครงการนครแห่งธรรม  เมืองศิลปวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่เพื่อระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินของวัดเทพนิมิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2020 เวลา 10:01

วันพฤหัสบดีที่ 12  มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา  10.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางสาวอรอุมา จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ   
พร้อมด้วย นายเชาวลิต  บัวเผียน  นายช่างสำรวจ
และ นายนนทพร บุญชุม เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ฯ
ลงพื้นที่เพื่อระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินของวัดเทพนิมิต 
หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซึ่งติดต่อกับที่ดินของเอกชน จำนวน 2 แปลง 
ในการนี้วัดเทพนิมิต ขอคัดค้านแนวเขตที่ดินของเอกชนทั้ง 2 แปลง
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2020 เวลา 08:27

วันพฤหัสบดีที่ 12  มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา  13.30  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ