Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 29 พฤษจิกายน 2017 เวลา 01:56

 

 

1.ปกนอกสวดมนต์ ข้ามปี

2.ปกรอง สารบัญ

3.สวดมนต์ข้ามปี เนื้อใน

 
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกพระสงฆ์ สามเณรเข้าร่วมโครงการอุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 27 พฤษจิกายน 2017 เวลา 04:17

การคัดเลือกพระสงฆ์ สามเณร เข้าร่วมโครงการอุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร

และบุคลากรผู้สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาดูงาน สักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และโครงการอุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์

พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาดูงาน สักการะศาสนสถาน

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ 2561

 

คลิกที่นี่

1.ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2.ใบสมัครศึกษาดูงาน สักการะเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

3.ใบสมัครศึกษาดูงาน สักการะศาสนสถาน ศรีลังกา

LAST_UPDATED2
 
ประกาศราคากลางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษจิกายน 2017 เวลา 06:14

ประกาศราคากลาง

โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 
ประกาศราคากลางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษจิกายน 2017 เวลา 06:14

ประกาศราคากลาง

โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 
การประชุมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 08 พฤษจิกายน 2017 เวลา 06:30

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก