Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 03:16

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ  
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
ในหัวข้อ  “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร 
กับการพัฒนาพื้นที่ปริมณฑล  แหล่งมรดกโลก  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร”
โดยมี  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เป็นประธานการเสวนาทางวิชาการฯ
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการฯ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 01:54

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา  13.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
ณ โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีกวนข้าวยาคู เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ณ วัดบุญนารอบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 01:51

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา  13.09 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีกวนข้าวยาคู  
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
โดยมี  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมพิธีกวนข้าวยาคู  
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
ณ วัดบุญนารอบ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:03

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา  09.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมการจัดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 03:57

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  09.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
เยี่ยมการจัดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3 และให้โอวาทสามเณร 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ