Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 เวลา 06:47

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  เวลา  09.00 น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด 
ภายใต้กิจกรรมประชุมพัฒนาเครือข่าย  องค์กร/ชุมชน  อำเภอและจังหวัดคุณธรรม
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ศาลา 100 ปี ชั้น 2 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานแถลงข่าวการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 เวลา 02:18

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  เวลา  17.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดงานแถลงข่าวการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
แถลงข่าวการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 
ณ  ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีแผ่บุญกุศลโปรยทานทิ้งกระจาดโยคะตันตระอุทิศในการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2020 เวลา 09:50

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  เวลา  16.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมในพิธีแผ่บุญกุศลโปรยทานทิ้งกระจาดโยคะตันตระอุทิศ
ในการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองนครศรีธรรมราช 
ของคณะสงฆ์จีนนิกายจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี
ณ มณฑลศาสนพิธีภายในสวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2020 เวลา 09:48

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  เวลา  09.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
เครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานพิธีเปิดฯ
ณ ศาลา 100 ปี ชั้น 2 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2020 เวลา 08:59

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  เวลา  13.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เข้าตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ณ  วัดชนาราม  ตำบลทุ่งปรัง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ