Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 13:22

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2562

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมผ่านระบบวีดิทัศนทางไกล เพื่อชี้แจงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 12:49

วันพุธที่ 4  ธันวาคม  2562  เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศนทางไกล  เพื่อชี้แจงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 12:42

วันพุธที่ 4  ธันวาคม  2562  เวลา 14.00 น. 
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2562-2563 
โดยได้รับความเมตตาจาก  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมฯ   
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 12:23

วันจันทร์ที่ 2  ธันวาคม  2562  เวลา 14.45 น.
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านศิลป วัฒนธรรม
ในคณะกรรมการศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมวุฒิสภา 
ประชุมติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก
โดยมี  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม   ชี้แจงรายละเอียด 
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามการขอเช่าที่ดินวัดปากนครล่าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 12:20

วันจันทร์ที่ 2  ธันวาคม  2562  เวลา 13.00 น.
นายสมพงษ์  มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ติดตามการขอเช่าที่ดินวัดปากนครล่าง (วัดมีพระสงฆ์) 
เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ
โรงเรียนวัดหัวนอน ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ให้รายละเอียด
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ