Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2016 เวลา 06:55

นายจรัญ  มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พระมหาโกวิท โอปกฺกโม อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง อำเภอเมือนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่ ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระราชปริยัติเวที PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2016 เวลา 06:48

นายจรัญ  มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมขบวนแห่อัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2016 เวลา 06:43

 

นายจรัญ  มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระมหาโกวิท โอปกฺกโม อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙

LAST_UPDATED2
 
ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2016 เวลา 06:34

นายไมตรี ฉายประทีป ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกติดตามประเมินผลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดขนาน อำเภอทุ่งใหญ่

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระราชปริยัติเวที PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2016 เวลา 06:14

นายจรัญ  มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายการต้อนรับ  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายจรัญ  มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

๐ ๗๕๓๕ ๗๘๐๐

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประจำเดือนมีนาคม 2560

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก